Resultaten
 
Religie en levensbeschouwing
Kerken
Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
Christelijke Gereformeerde Sionskerk
Gereformeerde Kerk
Hervormde Gemeente Bennekom
* Oude Kerk
* Ichthuskerk
Jehovah's Getuigen
Rooms Katholieke Kerk
Vrije Evangelische Gemeente
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB
Zevendedags Adventisten
Baha'i gemeenschap Ede
Baptistengemeente Ede - De Kei
Baptistengemeente ?Op Doortocht?
Beth Yoshua (huis van Jezus) - evangelische huisgemeente
Christelijke Gereformeerde Kerk
Christengemeente Adelaarsnest
Christengemeente Ede e.o.
Doopsgezinde Gemeente, wijk Ede
Eldad Rafaëlgemeenschap
Evangeliegemeente De Deur
Evangelisch-Lutherse Gemeente Ede e.o.
Evangelische Gemeente"De Schuilplaats"
Evangelische Gemeente Jonah
Gereformeerde Kerk
* De Akker
* de Protestantse wijkgemeente i.w. De Open Hof
* Beatrixkerk
* Noorderkerk
Gereformeerde Gemeente
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Ede Noord
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Ede Zuid
Hervormde Gemeente Ede
* Oude Kerk
* De Ark
* Bethelkerk
* Kerkelijk Centrum Emmaüs
* Het Kruispunt
* Nieuwe Kerk
* Sionkerk
Hervormde Tabor Gemeente* Taborkerk
Protestantse wijkgemeente i.w. De Open Hof
Het Apostolisch Genootschap
Jehovah's Getuigen
Kerkelijk Centrum Emmaüs
Leger des Heils Kerkelijke Gemeente
Logos Pastoraal Centrum
Nederlands Gereformeerde Kerk
Nieuw-Apostolische Kerk
Oud-Gereformeerde Gemeente inNederland
Oud-Gereformeerde Gemeente inNederland
Oud-Gereformeerde Gemeente ?Schaapsweg?
Rooms Katholieke KerkParochie St. Antonius van Padua
Rooms Katholieke kerkenParochie de Goede Herder
Vergadering van Gelovigen
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB
Gereformeerde Gemeente in Nederland
Hersteld Hervormde Gemeente
Hervormde Gemeente Ederveen
Oud-Gereformeerde Gemeente inNederland
Gereformeerde Kerk (PKN)
Hersteld Hervormde Gemeente Harskamp
Hervormde Gemeente Harskamp
Geredja Indjili Maluku(Molukse Evangelische Kerk)
Gereformeerde Kerk
Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren
Hervormde Gemeente Lunteren
* Oude Kerk
Hervormde Gemeente Lunteren PKN Maranathakerk
Poolse Parochie OLV van Czestochowa in het Aartsbisdom Utrecht
Rooms Katholieke KerkSt. Antonius Abt
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB
Hervormde Gemeente Otterlo
's Heeren Loo Zuid, locatie ?De Hartenberg?
Gereformeerde Gemeente De Valk/Wekerom
Gereformeerde Kerk
Hervormde Gemeente Wekerom
's Heeren Loo Midden-Nederland, locatie ?De Hartenberg?